Pretraživanje

Cirkus Varijete u Domu Centar

Korisnici Doma za starije osobe Centar i Gerontološkog centra, nakon četverodnevne radionice koja se sastojala od učenja raznih trikova, sudjelovali su u završnoj izvedbi Cirkusa Varijetea tijekom koje su svima nazočnima pokazali novonaučene vještine. 
1/3
Riječ je o programu koji je dio projekta Crvenih nosova klaunovadoktora pod nazivom „CIRKUS VARIJETE – poboljšanje kvalitete života i razvoj umjetničkih vještina korisnika domova za starije kroz sudjelovanje u cirkuskoj izvedbenoj umjetnosti“, a u kojem Dom Centar sudjeluje kao partner. Crveni nosovi klaunovidoktorikontinuirano posjećuju tu ustanovu s ciljem uključivanja korisnika i uljepšavanja njihove svakodnevice. Program je popraćen sveopćim oduševljenjem publike, a što o tome misle korisnici sudionici pročitajte i pogledajte fotografije na poveznici Jutarnjeg lista.
Novosti