Pretraživanje

Što je Šprehalica i zašto biste je trebali koristiti

Najmudriji.hr, mjesto na kojem se upravo virtualno nalazite, nova je mrežna stranica u online svijetu i jedinstveno mjesto za informiranje Zagrepčana starijih od 65 godina i svih onih kojima su korisne i zanimljive teme u vezi sa starijim sugrađanima. Šprehalica je nadogradnja unutar stranice najmudriji.hr

Riječ je o platformi za povezivanje starijih sugrađana koji žele dodatno ispuniti svoju svakodnevicu i stvarati prijateljstva u virtualnom svijetu. Za korištenje Šprehalice dovoljno se registrirati i opisati svoje interese – i virtualno druženje može početi. Naime, klikom na polje „Registracija“ izrađuje se korisnikov profil, a po završetku registracije, na korisnikovu e-poštu stiže aktivacijska poveznica kojom profil postaje spreman za korištenje.
Šprehalica je mjesto za zabavu i povezivanje. Pojednostavnjuje povezivanje starijih građana Zagreba koji žive na udaljenim krajevima grada te ispunjava njihovu svakodnevicu.
Svakim je danom sve više korisnika koji su prepoznali važnost i potencijal još jednog digitalnog komunikacijskog kanala i društvenu mrežu na kojoj mogu dodatno razvijati vještine koje su stekli na informatičkim radionicama u domovima, gerontološkim centrima ili u udrugama u koje su uključeni.
Korisnici Šprehalice povezuju se po sličnosti interesa, a komunikacija se nakon početnog kontakta „seli“ na e-poštu, putem koje se dopisivanje neometano nastavlja.
Podaci korisnika strogo su zaštićeni, a pravila korištenja jasno naznačena, stoga su korisnici u ovom dijelu virtualnog svijeta potpuno sigurni.
Mrežna stranica najmudriji.hr seniorima je predstavljena na 15. Gerontološkom tulumu u zagrebačkom parku Josipa Jurja Strossmayera, a njezinoj izradi, zajedno sa Šprehalicom, pristupilo se s voljom i znanjem da se današnjim umirovljenicima poboljša kvaliteta života te da se spremno dočeka buduće umirovljenike.
Ako već niste, registrirajte se na Šprehalicu i povežite se s vršnjacima. Ne zaboravite – uz Šprehalicu nikad niste sami!
Novosti