Pretraživanje

Što su Knjižnice grada Zagreba pripremile umirovljenicima?

Za one koji to još ne znaju, Knjižnice grada Zagreba posljednjih godina provode ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovu aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja. Pritom se starijim osobama prilazi kao ravnopravnim partnerima u ostvarivanju kulturnih, obrazovnih, kreativnih i informacijskih potreba. U sklopu sedam programa obuhvaćenih projektom, ova skupina korisnika nastoji se potaknuti na aktivno i kreativno provođenje vremena na mnogobrojnim radionicama, od kreativnih i likovnih do onih za informacijsku i informatičku pismenost. Posebna pozornost pridaje se osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih, materijalnih, zdravstvenih i socijalnih prava.
Što su Knjižnice grada Zagreba pripremile umirovljenicima?
Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:
Knjigom do vrata – dostava knjiga i časopisa u domove za starije u gradu Zagrebu kao i drugim korisnicima koji ne mogu doći u knjižnicu;
Slikosat – besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja;
Sat informacijske pismenosti – besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi;
Susreti generacija – predavanja, radionice i pričaonice za djecu predškolske dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije generacije, prenoseći svoje znanje, mudrost i iskustvo;
Učionica bez granica – besplatni edukativni programi namijenjeni starijim osobama; radionice i predavanja namijenjeni osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih i materijalnih prava te zdravstvene i socijalne zaštite;
Izložba 65 plus – izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi;
Više informacija i detaljan popis aktivnosti pronađite na službenoj mrežnoj stranici.